Miljømål

Miljømål

Oppnå forbedringer gjennom aktivt å bidra til at bedriftens miljøpolitikk blir etterlevd

Miljøpolicy

Produkter og råvarer skal tilfredsstille kundenes krav og behov, relevante lover og forskrifter samt selskapets mål for lønnsomhet

Konkret

Det er ikke forekommet eller blitt rapportert noen miljøforstyrrelser i 2017. Ved kassering av enheter kildesorteres de enkelte bestanddeler.

Bedriften har i 2017 videreført arbeidet med resirkulering av restverdi fra virksomheten.

Det er et økende antall ladbare biler blant de ansatte. Disse har egne, tilrettelagte P-plasser.

Gjenbruk av pappkartonger fra underleverandører bidrar til noe nedgang i papp/papiravfall

Miljøstasjoner

Hansen Protection har miljøstasjoner for ulike typer restverdi, samt utplassert egne esker for resirkulering av papir, plast, matavfall og batterier på egnede områder.

Skumprosessor

MILJØREGNSKAP 2018

Utrangerte drakter leveres i betydelig antall til en vernet bedrift som benytter restverdi i produksjon av vesker og sekker


Innlevert restverdi er              20172018
Papir/Papp                                 9 900 kg10 690 kg
Restavfall                                 14 540 kg16 150 kg
Brennbart avfall                     11 790 kg11 030 kg


- Det er gjennomført 2 vernerunder i løpet av året.
Vernerundene inkluderer vurdering av vår påvirkning på ytre miljø.

- Vi har i 2018 også begynt sortering av plastfolie og impregnert treverk


Sosialt ansvar

Vår strategi er å engasjere seg lokalt med bidrag rettet direkte mot aktiv ungdom og kulturaktiviteter som er synlige for og kan engasjere hele lokalmiljøet. Bedriften sponser idrett- og kulturliv i Mosseregionen.


Energiforbruk

- Bedriften holder til i nye, energieffektive lokaler. Oppvarming er basert på vannbåren varme knyttet til et fjernvarmeanlegg. 

- Bedriften har installert elektronisk oppfølgingssystem for å sikre en effektiv utnyttelse av energi. 

- Totalt energiforbruk 2018: 1.125 259 kwh. 

Det gir 4% oppgang i forhold til 2017 som skyldes kjøp av ny virksomhet.

- Overvann/spillvann går til kommunalt ledningsnett og ender i Fuglevik renseanlegg. Regnvann går til kommunal overvannsledning. 

- Bedriften har ikke noen utslippstillatelser da den ikke har utslipp. 

- Utnytter elektroniske møter til erstatning av så mange flyreiser som mulig. 

- Antall flyreiser i 2018: 559 (2017: 603)
- CO2 utslipp 2018: 68278 (2017: 62487)
Økning skyldes at, til tross for for færre flyturer, har flere vært lengre i km grunnet utvidet fokus på markeder lengre fra Norge.

Sortering av plastfolie

Terje Gorm Hansen på Hansen Protection stiller seg i spissen for næringslivets sponsorstøtte for feiringen av Moss bys jubileum i 2020

Miljøstasjoner: Utplassert egne miljøstasjoner for ulike typer restverdi

Visjon:

Ta vare på mennesker, miljø og materielle verdier

Policy:

Hansen Protection vil bidra til et bedre miljø gjennom aktivt samarbeid med kunder og leverandører, styrking av miljøbevisstheten blant de ansatte, forbedre interne prosesser og følge lover og regler.

Dette betyr at Hansen Protection:

  • Vil utvikle produkter av høyeste kvalitet og lang levetid for å unngå unødvendig utskiftning.
  • Benytte emballasje som er resirkulerbar.
  • Søke etter alternative råvarer som er dokumentert miljøvennlige.
  • Vil drifte virksomheten slik at transport og reising minimeres.
  • Energibruk baseres på fornybar energi.

Vårt forbedringssystem som er sertifisert til EN ISO 9001 og EN ISO 14001 er enkelt, hensiktsmessig og lett forståelig. Alle ansatte medvirker til at det blir praktisert som et ”levende” system i det daglige arbeid, med følgende interne krav som verktøy:

Våre leveregler

Firmamaskotten symboliserer styrke, trygghet og varme

Produkt lagt til for å sammenligne.

Cookies hjelper oss å forbedre din opplevelse på vår nettside. Så for å kunne analysere trafikken, tilby deg personlig informasjon og for at grunnleggende funksjoner skal fungere på nettsiden, trenger vi å benytte oss av cookies. Les mer om hvordan vi bruker cookies