Miljømål

Miljømål

Oppnå forbedringer gjennom aktivt å bidra til at bedriftens miljøpolitikk blir etterlevd

Miljøpolicy

Produkter og råvarer skal tilfredsstille kundenes krav og behov, relevante lover og forskrifter samt selskapets mål for lønnsomhet

Konkret

  • Resteskum etter madrass-og puteproduksjon benyttes tilnyutviklet produkt til ny, stor kunde.
  • Det er opprettet nye ladeplasser for el-biler ved hovedkontoret i Moss
  • Vi har i 2019 også begynt med resirkulering av råvarer ved produksjon av arbeidsregntøy.

Miljøstasjoner

Hansen Protection har miljøstasjoner for ulike typer restverdi, samt utplassert egne esker for resirkulering av papir, plast, matavfall og batterier på egnede områder.

Innføring av klare plastsekker slik at korrekt innhold lett kan sjekkes

MILJØREGNSKAP 2019

Utrangerte drakter leveres i betydelig antall til en vernet bedrift som benytter restverdi i produksjon av vesker og sekker


Innlevert restverdi er                 2018                                             2019
Papir/Papp                                 10 690 kg                                    12 460 kg                 
Plast                                                                                                       640 kg
Restavfall                                   16 150 kg                                    13 560 kg
Brennbart avfall                      11 030 kg                                      12 090 kg


- Det er gjennomført 2 vernerunder i løpet av året.
Vernerundene inkluderer vurdering av vår påvirkning på ytre miljø.


Sosialt ansvar

Vår strategi er å engasjere seg lokalt med bidrag rettet direkte mot aktiv ungdom og kulturaktiviteter som er synlige for og kan engasjere hele lokalmiljøet. Bedriften sponser idrett- og kulturliv i Mosseregionen.


Energiforbruk

- Bedriften holder til i nye, energieffektive lokaler. Oppvarming er basert på vannbåren varme knyttet til et fjernvarmeanlegg. 

- Bedriften har installert elektronisk oppfølgingssystem for å sikre en effektiv utnyttelse av energi. 

- Totalt energiforbruk 2019: 1.084 886 kwh. 

Det gir 4% nedgang i forhold til 2018 bl.a. pga bytte av kompressor i Kristiansand.

- Overvann/spillvann går til kommunalt ledningsnett og ender i Fuglevik renseanlegg. Regnvann går til kommunal overvannsledning. 

- Bedriften har ikke noen utslippstillatelser da den ikke har utslipp. 

- Utnytter elektroniske møter til erstatning av så mange flyreiser som mulig. 

- Antall flyreiser i 2019: 654 (2018: 559)
- CO2 utslipp 2019: 76103 (2018: 68278)
Økning skyldes fortsatt stort fokus på markeder lengre fra Norge

Regnsett produsert av
resirkulerte plastflasker.
12 stk 1,5 liters flasker går med
til å produsere en regnjakkeBetydelige mengder gummigranulat fra norske kunstgressbaner kommer hvert år på avveie. Det er en av de største kildene til utslipp av mikroplast i naturen. En god løsning kan være fysisk barriere rundt banene som samler opp granulater, -også når snøhaugene smelter etter vinterens snømåking.

Nye ladeplasser for el-biler ved hovedkontoret i Moss

Visjon:

Ta vare på mennesker, miljø og materielle verdier

Policy:

Hansen Protection vil bidra til et bedre miljø gjennom aktivt samarbeid med kunder og leverandører, styrking av miljøbevisstheten blant de ansatte, forbedre interne prosesser og følge lover og regler.

Dette betyr at Hansen Protection:

  • Vil utvikle produkter av høyeste kvalitet og lang levetid for å unngå unødvendig utskiftning.
  • Benytte emballasje som er resirkulerbar.
  • Søke etter alternative råvarer som er dokumentert miljøvennlige.
  • Vil drifte virksomheten slik at transport og reising minimeres.
  • Energibruk baseres på fornybar energi.

Vårt forbedringssystem som er sertifisert til EN ISO 9001 og EN ISO 14001 er enkelt, hensiktsmessig og lett forståelig. Alle ansatte medvirker til at det blir praktisert som et ”levende” system i det daglige arbeid, med følgende interne krav som verktøy:

Våre leveregler

Firmamaskotten symboliserer styrke, trygghet og varme

Produkt lagt til for å sammenligne.

Cookies hjelper oss å forbedre din opplevelse på vår nettside. Så for å kunne analysere trafikken, tilby deg personlig informasjon og for at grunnleggende funksjoner skal fungere på nettsiden, trenger vi å benytte oss av cookies. Les mer om hvordan vi bruker cookies