Ledige stillinger

Norges beste arbeidsplass?

Takk for din interesse.

Hansen Protection sysselsetter medarbeidere innen et bredt spekter av fag og områder. Vi har medarbeidere innen tekstil og søm, lager, tilskjæring og kontroll/testing. Videre har vi betydelig produktutvikling innen tekstil, industridesign og teknisk tegning/konstruksjon. I tillegg kommer administrative funksjoner med innkjøp, økonomi, regnskap, kundebehandling og salgsfunksjoner.

Vi søker nå etter:


For tiden har vi ingen ledige stillinger.