Redningsdrakt Service og Vedlikehold

HP Redningsdrakt Service Station nettverk

Regelmessig ettersyn og vedlikehold forlenger redningsdraktens levetid

Ifølge IMO sirkulære MSC/Circ. 1114 fra 2004 anbefales det at redningsdrakter etterses av en godkjent servicestasjon minst hvert 3. år. Det forutsettes også at eiern utfører ettersyn av redningsdrakter i samsvar med MSC/Circ. 1047. På vakuumpakkede drakter anbefales det ettersyn hvert 5. år.

IMO/SOLAS reglementet angir også at drakter som er 10 år eller eldre, gjennomgår årlig service. Drakter som er vakuumpakket av Hansen Protection kan gis forlenget serviceintervall.

På våre godkjente servicestasjoner har vi personell med kompetanse og utstyr for å utføre forsvarlig kontroll av redningsdraktene. Service kan avdekke forringelse av materialer og feil som ikke oppdages om bord.

Påse at servicestasjonen du bruker har gyldig HP sertifikat og vær sikker på at de inkluderer et sertifikat når service er utført.

Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
{Country}
{Country}

 

{Name}
{Address}
{City}

 

{Phone}
{Email}
{Web}

 

{Map}