Hansen Protection

Kontinuitet er kvalitet

Høyteknologisk bedrift

Hansen Protection AS er en høyteknologisk bedrift med stort mangfold. Vår virksomhet er basert på konstruksjon og produksjon i belagte og ubelagte tekstiler. Vårt største virksomhetsområde er produksjon og leveranser av redningsdrakter til offshore - og maritim sektor. Vi produserte de første redningsdrakter så tidlig som i 1976 i forbindelse med oppstart av oljeaktiviteten i Nordsjøen. Vi har stor kompetanse innen tekstiler og produserer bl.a. båtkalesjer for de største fritidsbåtprodusentene i Norge. Også til landbruk / industri- og helsesektoren leverer vi en rekke spennende produkter. Vi har over 100 års erfaring i å produsere etter de strengeste krav til kvalitet.


Historisk oversikt
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit

Produksjon i Norge

Hansen Protection har en betydelig del av produksjonen i Norge, hvor det er bygget opp en stor know-how knyttet til produksjon av avanserte redningsdrakter og spesialprodukter med utgangspunkt i tekstiler og ansatte med lang erfaring. Bedriften er sertifisert etter ISO 9001 og 14001, samt at produksjonen av drakter foregår etter luftfartens strenge standarder. Innsatsvarer som benyttes i produksjonen blir testet på vårt eget laboratorium for å sikre at alle deler av det ferdige produktet tilfredsstiller våre krav til kvalitet. Den ferdige drakt gjennomgjør strenge tester og hver drakt blir nøye kontrollert før den sendes ut til våre kunder.

De strengeste krav til kvalitet

Hansen Protection AS har over 100 års erfaring med å produsere etter de strengeste krav til kvalitet. I tråd med vår sertifisering iht ISO 9001:2008 er grunnfilosofien kontinuerlig forbedring. Fokuset i det interne kvalitetsarbeidet er identifisering av forbedringsmuligheter i samspillet mellom de ulike prosesser og mellom medarbeidere. Foruten ISO 9001:2008 innehar Hansen Protection en rekke sertifiseringer og kvalifiseringer.


Sertifikater
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit

Miljøfokus

Hansen Protection AS er sertifisert i henhold til ISO 14001. Vi har ikke utslipp til det ytre miljø. Det er innført kildesortering av avfall, og tiltak er iverksatt for å redusere energi-forbruket. Vi setter også krav til at våre leverandører tilstreber det samme, og at det kan dokumenteres jevnlige forbedringer der dette er mulig.


Miljørapport

Verdigrunnlag

Vise styrke, trygghet og varme for våre kunder, leverandører og medarbeidere.


Code of Conduct
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit
Survival Suit / Immersion Suit