Tekstilsiloer

Hvis tekstilsiloen brukes til kraftfor bør den tømmes regelmessig. Minst 2 ganger pr år. Gammelt for med høyt innhold av skadelige organismer kan fort smitte nytt kraftfor som blir fylt på siloen. Reparasjon av silo. Ved mindre rift eller hull kan siloen repareres med orginal duk og Bostik kontaktlim. For å oppnå best mulig styrke skal det brukes min. 10 cm overlapping. Reparasjonsett følger siloen. Ikke klipp i duken. Mekanisk rengjøring. Er det rester av for i siloen, så fjern det med kost eller på annen måte. Gjør siloen godt ren. Kjemisk rengjøring. Kjemisk rengjøring har ingen hensikt dersom siloen på forhånd er ren og fri for rester av for. Ved behov for kjemisk rengjøring, bruk VirkonS. Virkon S fortynnes i vann 3% blanding. Oppløsningen kan påføres med sprøyte 0,05 liter/m 2 silooverflate. For å få god effekt må det bli kontakt mellom oppløsning og tankvegg. Tørk siloen før ny påfylling av kraftfor. Regelmessig vedlikehold. Vær sikker på at tappespjeldet er lukket før du fyller på nytt. Kontroller at innblåsningsrøret er godt festet, løse skruer må trekkes godt til. Sjekk bend og rør regelmessig. Her er det viktig at settskruen er satt inn på bendet, så røret ikke har noen mulighet til å løsne. Skift slangeklemmer og tappespjeld som er sterkt rust- skadde. Kontroller toppduken regelmessig. Ved mindre rifter og hull har Hansen Protection et reparasjonsett til dette formålet. Siloer har ikke ubegrenset levetid. Anbefalt utskifting etter 15 år. Husk brann og eksplosjonsfaren. Mel og støvpartikler i luft kan føre til eksplo- sjon. Bruk ikke åpen flamme/fyrstikk ved inspeksjon av kraftforsiloen. Generelt. Dersom siloene skal brukes til andre matrerialer med høyere egen- vekt eller til for eksempel skarpe eller etsende materialer som kan tenkes å ødelegge duken, bør leverandør rådspørres. STELL OG VEDLIKEHOLD AV TEKSTILSILO 37

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkwMTE=