Tekstilsiloer

Trematerialene Trematerialene skal tilfredsstille kravene ifølge Norsk Standard NS – Insta 142. Dersom det benyttes trevirke fra egen skog kan man generelt si at godt konstruksjonsvirke bør ha en maksimal årringbredde på 3-5 mm, minst mulig kvist og lite vannkant. Sørg for god fundamentering til benene. Settes siloen direkte på tre eller betonggulv, må gulvet avlastes med tre-/stålbjelker eller forsterkes tilstrekkelig på annen måte. Bena må festes til gulv/fundament. Stativet monteres enklest ved først å reise de ferdig kappede og tilpassende benene nøyaktig over fundamentet. Legg merke til at benene skal ha innfelt opplegg for plassering av bærebjelkene. Det vil lette det videre arbeidet om en enkel arbeidsplattform legges ca. 1 m under toppen på benene. Bærebjelkene plasseres og boltehullene bores. Bolter monteres, og avstivninger og eventuelle lasker på benene spikres. De to lengste klemlistene legges mot de korteste bærebjelkene, og de to korteste klemlistene i mellom*) slik at det blir en trang passning når siloen monteres. Klemlistenmonteres ca. 5mmover bærebjelken. Bolthullene forbores gjennom klemlist og bærebjelke. Det er fordelaktig å unngå plassering av hullene på samme rette linje i trefiberretningen. Alle bolter bør ettertrekkes etter noen tid. MONTERING AV STÅLSTATIV Stålstativ 9 m 3 og 13 m 3 monteres enklest ved å snu stativet rundt. Legg ut 4 stk toppprofiler med toppflate mot gulv. Før profilene inn i løpegangene på tekstilsiloen. Lås deretter disse fast ved hjelp av 1 stk ben i hvert hjørne. Avstiv disse med 8 avstivere. Snu deretter stativet rundt ved hjelp av truck/talje eller lignene. Monter deretter resterende ben og avstivere. Monter støtteben for tett toppduk og støvpose. Skru fast alle skruer og fest benplate i gulv. Bena må festes til gulv og fundament. Montering av stålstativ 3 m 3 Benene reises opp og de fire nederste vangene monteres på disse. To korte og to lange. Mutterne entres men trekkes ikke til. Stativet står da av seg selv. Den øverste vangen tres inn i den ene siloposens løpegang og hektes på de øverste boltene. Dette gjøres deretter på de tre resterende vangene. Mutterne trekkes deretter godt til. Forlengelser / forkortelser av silo Samtlige siloer kan forlenges eller avkortes innenfor gitte grenser. Avkortingen kan skje helt ned til der siloen begynner og kone. Forlengelser begrenses generelt av sikkerhetsfaktorer, silomassens vekt, utposing osv. Tabellen er regnet ut fra egenvekt på 650 kg/m 3 Se tabell nest side. Rektangulære siloer bør ikke forlenges uten nærmere vurdering. P.g.a. utposing og mulig trykk på kryssavstivning, samt annet kraftbilde på bærebjelkene. 32

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkwMTE=