Tekstilsiloer

TA HENSYN TIL FØLGENDE • Praktisk; arbeidsmessig riktig plassering i anlegget. • Tilstrekkelig kjøreareal, og eventuelt porthøyde og bredde for tankbil. • Siloen bør plasseres slik at innblåsningsrøret blir kortest mulig med færrest mulig bend. • Plasser siloen mest mulig fritt slik at ikke rotter og mus får for lett tilgang til siloen/kraftfôret. Sett om nødvendig på blikkskjermer på siloens ben og andre steder hvor smågnagere lett kan komme til. • Sørg for at siloen står så mørkt som mulig. Over en årrekke kan sterkt lys svekke duken noe. • Vær oppmerksom på at siloen vil ”pose ut” noe på midten i fylt tilstand. Det vil derfor være nødvendig å trekke veggkledningen ut fra loddlinjen til silo- opphenget med henholdsvis ca. 15 cm for 6,5 m³ og 13 m³. Og ca 25 cm på 18 m³ og 25 m³. Lengde varierer på fylt og tom tekstilsilo. Husk: • Å vurdere om takkonstruksjon kan endres slik at siloen kan føres helt opp til skråtaket. Kontakt bygningskyndig fagmann for styrkeberegning. • Å heve utgangen på innblåsningsrøret (og toppduken) opp over silokanten. • Å innpasse kvadratiske siloer fremfor rektangulære. En kvadratisk silo er lettere å fylle helt opp og renner bedre tom. MONTERING AV TRESTATIV. Siloen plasseres på arbeidsplattformen. Ved å stå ”inne i siloen” kan den enkelt monteres på bærebjelkene. Siloen er hjørnemerket. Plasser spjeldet slik at det åpner til ønsket side. Innsydd tau i toppen på siloen legges oppe på kanten av bærebjelken og boltene tres igjennom siloduken ved å skyve dukfibrene til side med en dor. Klemlisten trekkes godt til. Er det brukt fuktig trevirke bør alle bolter trekkes til etter noen tid. Toppduken festes til innbåsningsrøret med slangeklemmen og spikres til siloens klemlister med 22 x 36 mm list. Om takhøyden tillater det kan siloens effektive volum økes ved å heve innblåsningsrøret og toppduken oppover silorammen. Innblåsningsrørets utløp må alltid monteres loddrett over siloens spjeld. Trestativ. Vedlagt følger tegning og materialspesifikasjon for siloer beregnet for materialvekter opp til 650 kg/m³ og 1000 kg/m³. Dersom plasshensyn krever det, kan stativet bygges med avvikende mål i topprammen. Det er en forutsetning at totalmålet blir lik den aktuelle silos omkrets. For eksempel kan en 13 m³ silo som er 2.20 x 2.20 m tilpasses et stativ med innvendige mål på 2.00 x 2.40 m. Samtlige siloer kan på denne måten forandres opp til ± 20 cm på oppgitt netto rammemål. Ved endringer bør det være de korte bærebjelkene som forlenges. Det er viktig at siloens merkede hjørner monteres symmetrisk til stativet slik at den ikke blir vridd. 31

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkwMTE=