Hansen Protection - Omdømmeprofil

I samarbeid med Nordea Bank Norge ASA 7 ØSTFOLD pulsen Å bygge omdømme er å bygge verdi 1 Metode og datagrunnlag 2 Hva skaper bedriftens omdømme? 2 Hva er et godt omdømme? 3 Omdømme Hansen Protection AS 4 Omdømmeprofil Hansen Protection AS 5 Omdømmetrender og – funn i ØSTFOLDpulsen 6 Fra skjønnhetskonkurranse til styringsverktøy 12 INNHOLD: Omdømmekategori: Forretningsmoral og samfunnsansvar Hansen Protection AS fremstår som en virksomhet med god forretningsmoral og en virksomhet som opptrer samfunnsansvarlig. Virksomheten har et resultat som grenser opp mot fremragende, og scorer høyere enn både snittet for Østfold og egen bransje på gjennomsnittet for omdømmekategorien. Hansen Protection AS har en svært høy score på er opptatt av å drive innenfor lover og regler. Score på tar miljøansvar er god, mens er en aktiv støttespiller i sitt lokalmiljø er middels god og grenser mot god. Hansen Protection AS har hatt en svært positiv utvikling på omdømmekategorien forretningsmoral og samfunnsansvar fra 2010 til 2012, men økning på gjennomsnittsresultatet fra 62 til 78. Figur 8: Barometeret viser samlet gjennomsnitt for omdømmekategorien Forretningsmoral og samfunnsansvar. Figur 9: Gjennomsnittet av de enkelte omdømmedriverne for Forretningsmoral og samfunnsansvar for Hansen Protection AS sammenlignet med Østfold og bransjesnittet. Østfold: Forretningsmoral og samfunnsansvar – god score Lederne i Østfold gir gode vurderinger på driveren forretningsmoral og samfunnsansvar, og Østfold oppnår en score på 71. De ulike regionene ligger på tilnærmet samme nivå, med unntak av Moss som scorer lavest av regionene og ender på et middels godt resultat på 66. Indre Østfold og Fredrikstad scorer høyest med 73. Figur 10: Forretningsmoral og samfunnsansvar for Østfold og alle regioner.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkwMTE=