Hansen Protection - Omdømmeprofil

I samarbeid med Nordea Bank Norge ASA 4 ØSTFOLD pulsen Å bygge omdømme er å bygge verdi 1 Metode og datagrunnlag 2 Hva skaper bedriftens omdømme? 2 Hva er et godt omdømme? 3 Omdømme Hansen Protection AS 4 Omdømmeprofil Hansen Protection AS 5 Omdømmetrender og – funn i ØSTFOLDpulsen 6 Fra skjønnhetskonkurranse til styringsverktøy 12 INNHOLD: 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 85 Østfold Moss Industri HANSEN PROTECTION AS Omdømme Hansen Protection AS Figur 2: Barometer for Hansen Protection AS Til Hansen Protection AS sitt videre omdømmearbeid gir omdømmeundersøkelsen grunnlag for å reise følgende spørsmål:  Kjenner ledelsen og de ansatte seg igjen i resultatene?  Er det sammenheng mellom Hansen Protection AS sin strategi og oppnådde score?  Er resultatene i overensstemmelse med den profilen Hansen Protection AS ønsker å fremstå med på overordnet nivå og innen de ulike omdømmekategoriene? Hvis Hansen Protection AS ikke er tilfreds med resultatet som er oppnådd, anbefales det å sette i gang en prosess bygget rundt to hovedspørsmål: 1. Hva kan vi forbedre på de områdene der vi i virkeligheten er svake? 2. Hvor er vi gode, men ikke flinke nok til å kommunisere hva vi gjør? Figur 3: Omdømmescorer for Hansen Protection AS. Scorer for 2012 sammenlignet med 2010. 78 78 83 91 89 92 85 59 62 64 80 61 66 65 0 25 50 75 100 Arbeidsmiljø Forretningsmoral og samfunnsansvar Synlig og troverdig ledelse Produkter og tjenester Sunn økonomi Nyskaping og utvikling Totalscore 2012 2010

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkwMTE=