Hansen Protection - Omdømmeprofil

I samarbeid med Nordea Bank Norge ASA 3 ØSTFOLD pulsen Å bygge omdømme er å bygge verdi 1 Metode og datagrunnlag 2 Hva skaper bedriftens omdømme? 2 Hva er et godt omdømme? 3 Omdømme Hansen Protection AS 4 Omdømmeprofil Hansen Protection AS 5 Omdømmetrender og – funn i ØSTFOLDpulsen 6 Fra skjønnhetskonkurranse til styringsverktøy 12 INNHOLD: Omdømmedriverne er: 1 Har et attraktivt arbeidsmiljø 2 Gir utviklingsmuligheter for sine medarbeidere 3 Setter hensynet til helse, miljø og sikkerhet foran fortjeneste 4 Er opptatt av å drive innenfor lover og regler 5 Er en aktiv støttespiller i sitt lokalmiljø 6 Tar miljøansvar 7 Har en leder som blir lyttet til og respektert i regionen 8 Har en leder som bidrar til å markere henholdsvis Fredrikstad-, Sarpsborg-, Moss-, Halden- og Indre Østfold-regionen utenfor regionen 9 Har en leder som gjør mye positivt for lokalt næringsliv 10 Leverer produkter og tjenester av høy kvalitet 11 Leverer produkter som er viktig for samfunnet 12 Har gjort sine varer og tjenester godt kjent og forstått 13 Driver trygt og forsvarlig 14 Gjør smarte investeringer 15 Tør å satse 16 Er opptatt av hele tiden å forbedre seg 17 Er ledende innen sitt markedsområde 18 Tenker nytt og annerledes Når omdømmeprofilen skal fortolkes, er det sentralt at den enkelte virksomhet ser resultatene opp mot egen strategi. Lav score innen enkelte omdømmekategorier trenger ikke utgjøre noen eksplisitt omdømmerisiko, men kan være noe virksomheten ønsker å forbedre. Hva er et godt omdømme? Av de gjennomsnittlige vurderingene som fremkommer av de ulike omdømmedriverne for de vurderte virksomhetene i ØSTFOLDpulsen, kan man forestille seg at det stort sett deles ut 4- ere og 5-ere på skalaen fra 1 til 7. Når man undersøker tallmaterialet nærmere er bildet imidlertid et annet, og spredningen varierer fra spørsmål til spørsmål. Omdømmet deles inn i fem deler. Figur 1: Kategorispredning av alle responser for alle virksomheter. 80 og over Fremragende omdømme Disse fargekodene brukes gjennom hele rapporten. I figur 1 ser vi hvordan responsen i undersøkelsen har fordelt seg. 70 – 79 Godt omdømme 60 – 69 Middels godt omdømme 40 – 59 Svakt omdømme Under 40 Dårlig omdømme

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkwMTE=