Hansen Protection - Omdømmeprofil

I samarbeid med Nordea Bank Norge ASA 2 ØSTFOLD pulsen Å bygge omdømme er å bygge verdi 1 Metode og datagrunnlag 2 Hva skaper bedriftens omdømme? 2 Hva er et godt omdømme? 3 Omdømme Hansen Protection AS 4 Omdømmeprofil Hansen Protection AS 5 Omdømmetrender og – funn i ØSTFOLDpulsen 6 Fra skjønnhetskonkurranse til styringsverktøy 12 INNHOLD: Metode og datagrunnlag ØSTFOLDpulsen er gjennomført som en universundersøkelse. En universundersøkelse måler holdninger og oppfatninger i en avgrenset målgruppe (et ”univers”). ”Universet” i ØSTFOLDpulsen består av ledere for bedrifter lokalisert i Østfold, og er videre inndelt i Fredrikstad-regionen, Sarpsborg-regionen, Mosse-regionen, Halden-regionen og Indre Østfold-regionen. Besvarelsene og vurderingene som er gitt i ØSTFOLDpulsen representerer de faktiske respondentene blant lederne i Østfold, og ingen andre. 463 lokale ledere har deltatt fullt ut i ØSTFOLDpulsen 2012. De har til sammen gitt 2712 vurderinger etter fritt å kunne velge blant 311 lokale bedrifter. Hvor mange respondenter som ligger bak vurderingen av den enkelte bedrift vil variere, og vil derfor påvirke i hvilken grad funnene kan eller bør benyttes som styringsinformasjon, om de gir indikasjoner og omdømmetendenser eller om det foreligger utilstrekkelig datagrunnlag. Bedriftsspesifikke data fra andre virksomheter enn egen bedrift vil ikke være tilgjengelig. Hvordan tolke tallene? I undersøkelsen ble lederne bedt om å angi i hvor stor grad de var enige i et sett med påstander. Disse var originalt kodet fra 1= ”I svært liten grad” til 7=”I svært stor grad”. Man kunne også svare ”Vet ikke”. Alle 1-7 skalaene er gjennomgående standardisert over til 0-100 skalaer. Tabell 1: Oversikt over transformasjon av skala over på standardisert form Original verdi I svært liten grad 1 2 3 4 5 6 I svært stor grad 7 Standardisert verdi 0 17 33 50 67 83 100 Hva skaper bedriftens omdømme? I Nordisk Barometers omdømmeundersøkelse er det tatt utgangspunkt i anerkjente omdømmekategorier og omdømmedrivere. Med omdømmekategorier menes de overordnede forholdene som omgivelsene vil vurdere en virksomhets omdømme ut i fra. Med omdømmedriver menes enkeltstående faktorer som danner utgangspunkt for inntrykk av virksomheten. Det er lagt spesiell vekt på ledelsesdimensjonen i undersøkelsen. Lederens profil er i de fleste sammenhenger av betydning for en virksomhets omdømme, hvilket reflekteres og måles i ØSTFOLDpulsen. Omdømmekategoriene er: Arbeidsmiljø, Forretningsmoral og samfunnsansvar, Synlig og troverdig ledelse, Sunn økonomi, Produkter og tjenester samt Nyskaping og utvikling.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkwMTE=