Hansen Protection Miljørapport

Konkret Det er ikke forekommet eller blitt rapportert noen miljøforstyrrelser i 2017. Ved kassering av enheter kildesorteres de enkelte bestanddeler. Bedriften har i 2017 videreført arbeidet med resirkulering av restverdi fra virksomheten. Det er et økende antall ladbare biler blant de ansatte. Disse har egne, tilrettelagte P-plasser. Gjenbruk av pappkartonger fra underleverandører bidrar til noe nedgang i papp/papiravfall Miljøstasjoner Hansen Protection har miljøstasjoner for ulike typer restverdi, samt utplassert egne esker for resirkulering av papir, plast, matavfall og batterier på egnede områder. Utrangerte drakter leveres i betydelig antall til en vernet bedrift som benytter restverdi i produksjon av vesker og sekker Innlevert restverdi er: - Det er gjennomført 2 vernerunder i løpet av året. Vernerundene inkluderer vurdering av vår påvirkning på ytre miljø. Miljørapport 2017 - HANSEN PROTECTION AS Miljømål Miljøregnskap 2017 Oppnå forbedringer gjennom aktivt å bidra til at bedriftens miljøpolitikk blir etterlevd Papir/Papp Restavfall Brennbart avfall 11 810 kg 14 580 kg 15 620 kg 9 900 kg 14 540 kg 11 790 kg 2016 2017 Bedriften er i løpet av 2017 fått videreført sin sertifisering etter ISO 14001-2015-standarden Bedriften er i 2017 innmeldt i Renas As for å oppfylle avfallsforskriften som importør/eksportør av elektriske og elektroniske produkter (EE-registeret)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkwMTE=