Gjødselslagring - gode løsninger fra Hansen Protection

En detaljert montasjeveiledning med illustrasjoner gjør arbeidet enkelt. Det tar for eksempel ca tre dager for tre personer å sette opp en åpen kum med 12 meters diameter. Om nødvendig kan kummen flyttes og settes opp igjen. Det kreves at byggegrunnen er ensartet slik at telehiv ikke forandrer kummens nivellering. Kummen bygges opp av seksjoner direkte på et grunnlag av sand eller stensand 0-12mm, ca 10 cm tykt. Underlaget skal være vatret opp, jevnt planert og uten skarpe stener. Kummen hviler på fotplater med underliggende sviller. Jordspyd tjener som forankring til grunnen. I følge gjeldende forskrifter må det legges frostfri drenering til inspeksjonskum. Ingen fundamentering Enkel å montere selv Plassering av kummen Kummen plasseres så den ikke blir utsatt for takras, og heller ikke på utsatte områder hvor undergravning kan finne sted. Plassering må også vurderes i forhold til luktproblemer og mulig avrenning til vassdrag eller drikkevannskilder. Det bør tas hensyn til at kummen ikke blir stående i planlagte transportveier med fare for påkjørsel. På vindutsatte områder anbefales det vindavstivning.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTkwMTE=